biouhli.com energie budoucnosti

Biouhlí

Biouhlí je uhlí, které je podobné fosilní mu uhlí. Rozdílem je, že biouhlí je vyrobeno uměle technologií hydrotermální karbonizace (HTC) z biomasy a nabízí vůči fosilnímu uhlí několik podstatných výhod.

Biouhlí je ideální pro decentralizované, lokální využití biomasy a bioodpadu s vysokým obsahem vlhkosti, jako jsou kaly z čistíren odpadních vod, organická složka komunálních odpadů, odpady z potravinářské výroby.

 Více >>

     

Hydrotermální karbonizace

Hydrotermální karbonizace (HTC) odráží přírodní proces tvorby fosilního uhlí. To, co v přírodě trvalo miliony let, je možné zvládnout během jednoho odpoledne. Při teplotě 220°C, tlaku 25 bar, bez přístupu vzduchu a s přidáním katalyzátoru je biomasa dehydrována a karbonizována.

Technologie hydrotermální karbonizace byla poprvé popsána již v roce 1913, ačkoliv má mnoho výhod, nebyla technologie nejen díky nízkým cenám energií, průmyslově aplikována až do nedávné doby.

Více >>

Naše společnost

NIREX a.s. sídlící v Bratislavě na Slovensku, s organizační složkou v Praze v České republice, je oficiálním autorizovaným partnerem AVA-CO2 Schweiz AG pro prodej, plánování, výstavbu a provozování průmyslových HTC zařízení na zpracování biomasy a organických odpadů na biouhlí.